Събития

Катедрата по педиатрия към Медицински Университет – София, издаде Второ, допълнено издание на учебник „ПРОПЕДЕВТИКА НА ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ”, под редакцията на Проф. Полина Митева-Шумналиева, Проф. Даниела Авджиева-Тзавелла и Проф. Иван Литвиненко.

Учебникът е предназначен за студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти и докторанти по педиатрия и общопрактикуващи лекари.

Съдържание

Катедрата по педиатрия към Медицински Университет – София, издаде Второ, актуализирано и допълнено издание на учебник „ПЕДИАТРИЯ”, под редакцията на Проф. Иван Литвиненко и Проф. Даниела Авджиева-Тзавелла.

Учебникът е предназначен за студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти и докторанти по педиатрия и общопрактикуващи лекари.

Съдържание