Общи условия

Общи Условия за участие в медицински и научни събития, организирани от МЕДИКОН ГРУП ЕООД

За участие в Медицинско събитие се допускат само Медицински специалисти, както и членове на Здравни и Пациентски организации,  след предварително попълнен регистрационен формуляр.

Като професионален организатор на медицински събития и в съответствие с етичните принципи на професионализъм и отговорност,  при планиране, организиране и изпълнение на своите дейности МЕДИКОН ГРУП, изцяло се съобразява с Кодекса на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM): в сила от 1 януари 2021 г.

Забележки относно заплащане и анулация:

Анулации на потвърдени резервации могат да бъдат направени без неустойка до 14 календарни дни преди датата на настаняване. При анулация до 5 календарни дни преди настаняването се удържа неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията. При анулации в срок по-кратък от 5 календарни дни или при неявяване на участниците в деня на настаняване, се удържа неустойка в размер на 100% от сумата по резервацията.

Промени по вече потвърдена резервация, могат да се правят до 5 работни дни преди настаняването.

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

Банкова сметка за плащане на услуги към МЕДИКОН ГРУП ЕООД в лева:
МЕДИКОН ГРУП ЕООД
Банка ДСК АД
Разплащателна сметка BGN: IBAN BG89STSA93000029464081
BIC: STSABGSF